Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Nie ma nic piękniejszego na świecie, niż beztroski uśmiech szczęśliwego dziecka" - J. Korczak

19 października 2019r. odbyła się w Trzciance uroczystość 25-lecia powołania Koła TPD Niepełnosprawnych oraz 100-lecie powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z tej okazji przewodniczący Koła p. Czesław Czechowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz dokonano prezentacji multimedialnej dotyczącej tych rocznic.

Zasłużonym działaczom prezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile p. Leszek Raźniewski wręczył Jubileuszowe Odznaki „Przyjaciel Dziecka” (p.p. Ewie Adamczyk, Adriannie Wasiniewskiej, Izabeli Kwiatkowskiej i Andrzejowi Przeradzie).

Specjalne podziękowanie i gratulacje dla Koła przekazała w imieniu Zarządu Okręgowego p. Zdzisława Antczak – inicjatorka powstania tego Kola 25 lat temu.

Życzenia, gratulacje i kwiaty przekazali również: Burmistrz i Zastępca Burmistrza Miasta Trzcianki oraz Przewodniczący Rady Miasta.

W części artystycznej wystąpił Zespół muzyczno-wokalny Związku Emerytów i Rencistów „Cykady” oraz dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury. Poczęstunek w postaci okazałego tortu ufundował Burmistrz Trzcianki a słodycze i napoje – grono sponsorów z piekarnią „Rogalik” na czele.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeIdde97b32acd

30 września 2019r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla Zasłużonych Wielkopolan. Za pracę społeczną na rzecz dzieci i ich rodzin ze Złotowa w 100. Rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał działacz TPD, członek Zarządu Okręgowego TPD w Pile i wiceprezes Zarządu Miejskiego TPD w Złotowie p. Piotr Brewka. Gratulujemy!

28 września 2019r. odbył się Zjazd Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD w Poznaniu. W Zjeździe z Okręgu pilskiego uczestniczyło 6 osób: p.p. Irena Mendyka, Alicja Andrzejewska, Małgorzata Kijowiec, Estera Serówka, Wojciech Andrzejewski i Leszek Raźniewski.

Podsumowano 4-letnią kadencję Zarządu Regionalnego i wybrano nowych członków na następną kadencję. Z Okręgu pilskiego członkami Zarządu zostali: p.p.Leszek Raźniewski i Wojciech Andrzejewski, a do Regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrano: p.p.Alicję Andrzejewską i Małgorzatę Kijowiec.

Za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia z okazji 100-lecia TPD przyznano Medal Pamiątkowy i Dyplom-Certyfikat: p.p. Alicji Andrzejewskiej i Leszkowi Raźniewskiemu.

Prezesem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD – pozostał Jan Waligóra. Wybrano także 6 delegatów na Zjazd Krajowy TPD. Oddział Okręgowy w Pile reprezentować będą: p.p.Alicja Andrzejewska i Leszek Raźniewski.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeId529a5767c5

 

20.09.2019r. w Sali Kameralnej Regionalnego Centrum Kultury w Pile odbył się XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Okręgowego TPD w Pile. W Zjeździe wzięło udział 21 delegatów z Oddziałów Gminnych, Miejskich i Kół TPD, ustępujący Zarząd oraz członek Zarządu Głównego TPD – Prezes Zarządu Regionalnego TPD w Poznaniu – p. Jan Waligóra a także zaproszeni goście. Program przewidywał wystąpienie Prezesa Zarządu Okręgowego TPD, prezentację multimedialną z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce oraz wystąpienie gości i delegatów. Wysłuchano sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przyjęto szereg uchwał i program działania na następną kadencję.

Zjazd wyłonił skład nowego zarządu Okręgowego w następującym składzie:

 1. Leszek Raźniewski                        - prezes,
 2. Irena Mendyka                             - wiceprezes;
 3. Janina Dzida                                 - sekretarz;
 4. Zenon Piechocki                            - skarbnik;
 5. Wojciech Andrzejewski                   - członek;
 6. Zdzisława Antczak                         - członek;
 7. Piotr Brewka                                 - członek;
 8. Elżbieta Czarnotta                         - członek;
 9. Stanisława Horoszkiewicz-Wołk      - członek;
 10. Małgorzata Kijowiec                      - członek;
 11. Estera Serówka                             - członek

oraz Okręgową Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Czesław Zieleniewski        - przewodniczący;
 2. Czesław Czechowicz         - członek;
 3. Krystyna Mirr                   - członek.

Wybrano także delegatów na Zjazd Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD w Poznaniu w osobach:

 • Leszek Raźniewski;
 • Irena Mendyka;
 • Wojciech Andrzejewski;
 • Małgorzata Kijowiec;
 • Estera Serówka.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali szczegółowe materiały dotyczące działalności naszego Oddziału TPD w minionej Kadencji, okolicznościowe kubki i zawieszki. Na zakończenie był poczęstunek oraz przyjacielskie rozmowy.

W trakcie Zjazdu 29 osób zostało wyróżnionych Jubileuszową Odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Byli to: Alicja Andrzejewska, Mieczysław Augustyn, Aleksandra Błażejewska, Piotr Brewka, Elżbieta Czarnotta, Czesław Czechowicz, Bogumiła Dec-Skrętna, Janina Dzida, Piotr Głowski, Mieczysław Gumny, Stanisława Horoszkiewicz-Wołk, Teresa Kasior, Alfred Kietrzyn, Małgorzata Kijowiec, Danuta Kitkowska-Sieroń, Wanda Kolińska, Barbara Kopczyńska, Alina Marglewska, Irena Mendyka, Grażyna Mikita, Mirosław Nalepa, Zenon Piechocki, Elżbieta Rączkowiak, Grzegorz Rzymski, Estera Serówka, Maria Siwik, Regina Szałańska i Czesław Zieleniewski.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeId39cf43c555

 

W dniu 17.09.2019r. w Łobżenicy odbyła się uroczystość związana z 10-leciem powstania Koła Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych. We mszy w Kościele Św. Trójcy a potem w obradach i obiedzie udział wzięło 23 podopiecznych wraz z rodzicami, Zarząd Gminny TPD, przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego, burmistrz Łobżenicy i przewodniczący Rady Miasta i Gminy oraz prezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile. Były gratulacje, podziękowania i prezenty oraz słodycze dla dzieci.

 1. Wstęp 

            Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z 100-letnią tradycją działalności – wypełnia wciąż aktualną i potrzebną społecznie misję, inicjuje i realizuje wiele wartościowych form pracy opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży. Jest rzecznikiem dziecka, broniąc jego praw, wspiera wszechstronny jego rozwój, prowadząc działalność wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną, prozdrowotną i resocjalizującą.

Read More

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. mgr Grażyny Kufel-Madaj. Była wieloletnią przewodniczącą Koła TPD w Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp. Jej niewątpliwą zasługą była od kilkunastu lat organizacja półkolonii letniej dla dzieci. Była wzorem nauczyciela, wychowawcy i działacza społecznego. Będzie nam jej bardzo brakowało. Miała zaledwie 56 lat. Cześć jej pamięci. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

Prezes i Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Pile.

W dniu 5 lipca 2019r. odbyło się oficjalne, uroczyste pożegnanie z pracą, odchodzącej na emeryturę pani Teresy Kasior – kierownik Działu Animacji i Kultury Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pile.

Pani Teresa Kasior od ponad 30 lat ściśle współpracowała z TPD, organizując wiele imprez dla dzieci, prowadziła festyny, spotkania i różne wydarzenia kulturalne. Szczególnie zasłużyła się w pomocy dzieciom z cukrzycą. Była wielokrotnie wyróżniana za swą działalność, w tym: Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, Zasłużony Działacz TPD oraz dyplomami i nagrodami. Na uroczystości pożegnania otrzymała  Medal im. Dr Henryka Jordana, przyznany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie. Aktu dekoracji dokonała wiceprezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile i jednocześnie Przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą p. Irena Mendyka, która wręczyła także p. Teresie Kasior książkę pt. „100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wielkopolsce 1919 – 2019” oraz upominek rzeczowy w postaci poduszki z ręcznie, pięknie, wyhaftowaną czerwona różą.

Odchodząca na emeryturę p. Kasior zapewniła, że w dalszym ciągu będzie wspomagać TPD i uczestniczyć w działalności społecznej. Dziękujemy za długie lata pracy, gratulujemy wyróżnień i zapraszamy do dalszej współpracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeId3ff2e53a4f

 

W dniu 1 lipca 2019r. zmarła w wieku 95 lat Pani Stefania Wojtkowiak - wieloletnia działaczka społeczna. To z Jej inicjatywy w gminie Wyrzysk powstało Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, na czele którego stała przez ponad 70 lat. Była jednocześnie członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Pile. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Specjalną Odznaką Przyjaciel Dziecka, Medalem im. Dr Henryka Jordana, Laurem Sukcesu Powiatu Pilskiego.

Trudno Ją będzie zastąpić. Cześć Jej Pamięci.

 

W dniu 18.06.2019r. odbyło się zakończenie funkcjonowania Gimnazjum w Żelicach. Uroczyście podsumowano dwudziestoletnią działalność, wręczono świadectwa i nagrody. Na wniosek Koła TPD, działającym w tej szkole , 3 osoby za długoletnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży zostały wyróżnione Odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Byli to: p. Marlena Kaczmarek, p. Beata Krakowiak i p. Mieczysław Borkowski. Aktu odznaczenia dokonał uczestniczący w uroczystościach prezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile - Leszek Raźniewski w towarzystwie przewodniczącej Koła TPD w Żelicach – Danuty Kitkowskiej-Sieroń.

Natomiast w dniu 19.06.2019r. zakończono rok szkolny w szkole Podstawowej Nr 6 w Pile. Na tej uroczystości wręczono również Odznaki „Przyjaciel Dziecka” działającym na rzecz dzieci rodzicom: p. Monice Fritza i p. Jackowi Chmielowiec.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeId19bf428a0b

W dniu 8 czerwca br. W Warszawie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podczas Gali przedstawiono historię oraz bilans dokonań i osiągnięć Towarzystwa, które na przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom, wdrażało nowe innowacyjne formy pomocy dzieciom. Obszernie zaprezentowano sylwetki najbardziej zasłużonych działaczy Przygotowano część artystyczną przywołującą wydarzenia na przestrzeni lat 1919 – 2019. Kilkanaście osób otrzymało okolicznościowe medale i podziękowania. Byli wśród nich obecni wyróżniający się społecznicy jak i osoby współpracujące z TPD i wspomagające samą organizację, jak i szczególnie jej podopiecznych: dzieci i ich rodziny.

Na uroczystości, Oddział Okręgowy TPD w Pile reprezentował prezes Zarządu Leszek Raźniewski.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeId715af9c62b

Koniec maja i początek czerwca to okres w którym Koła TPD organizują imprezy związane z Dniem Dziecka. Odbyły się one w całym okręgu Pilskim. Szczególnie uroczyście i z wielkim rozmachem odbyły się festyny w Pile: w Szkole Podstawowej Nr 5, w Szkole Podstawowej Nr 12 (wraz z Radą Osiedla), na osiedlu Górnym, w 11 przedszkolach, w Regionalnym Centrum Kultury i Młodzieżowym Domu Kultury, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W terenie przodowały: Łobżenica, Czarnków, Okonek i Złotów.

Zasłużeni działacze z tej okazji otrzymali wyróżnienia i odznaczenia. Odznakę „Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Jacek Chmielowiec, Monika Fritza, Monika Grochowska-Łapa, Piotr Gzubicki, Marlena Kaczmarek, Mieczysław Borkowski i Beata Krakowiak.  

Prawie 200 osób zgromadziło się na Dzień Dziecka w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka” w Pile-Kalinie, gdzie obchody święta dzieci zorganizowało Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą.

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpd.pila.pl/#sigFreeIde26c352a6e